Onaylanan Bildiriler

Bildiri ID Başlık Yazar/Yazarlar
403 Ekstra Ağırlık İle Yapılan Orta Mesafe Koşularda Sodyum Bikarbonat Alımının Performans Üzerine Etkisi İSMAİL DUT, SERDAR ORKUN PELVAN, HÜSEYİN AKBULUT
1. yazar sunum yapacak.
404 Çin Toplumunun Geleneksel Güreşi Juedi ÜNSAL TAZEGÜL, ALİYE MENEVŞE
1. yazar sunum yapacak.
405 Çin Toplumunun Geleneksel Polo Sporu jiju ÜNSAL TAZEGÜL
1. yazar sunum yapacak.
408 Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarında Yarışan Sporcuların Hedef Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KÜBRA KARACA, MEHMET GÜL
2. yazar sunum yapacak.
409 Derin Beyin Egzersizleri OĞUZHAN GÖZEK
1. yazar sunum yapacak.
410 Akıllı Telefonlarda Yüklü Adım Sayar Programlarının Tutarlılığının Değerlendirilmesi MEHMET EMİN YILDIZ, ERSAN KARA
1. yazar sunum yapacak.
411 Futbol ve Vücut Geliştirme Antrenörlerinin Narsisizm Düzeylerinin Karşılaştırılması ALEN GEÇER, ÜNSAL TAZEGÜL
1. yazar sunum yapacak.
412 Gaziantep İlinde Tenis Oynayan Sporcuların Gelecekten Beklentileri HÜSEYİN ÖZTÜRK
1. yazar sunum yapacak.
413 Öğretmenlik Uygulamasında Karşılaşılan Problemlerin İncelenmesi AHMET HAKTAN SİVRİKAYA, VEYSEL TEMEL, KAZIM NAS
1. yazar sunum yapacak.
414 Çölyak Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Yaşam Kalitesinin Araştırılması MERT KAYHAN, YASEMİN KESKİN, ŞAHİKA YURTTAŞ, ŞAFAK ŞAHİN
2. yazar sunum yapacak.
415 Amatör Futbolculara Uygulanan Akut Maksimal Ağırlık Egzersizinin Eritrosit Parametrelere Etkisi MUSTAFA KARAKUŞ
1. yazar sunum yapacak.
416 Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Uyku Kalitelerinin Araştırılması MERT KAYHAN, ŞAHİKA YURTTAŞ, ŞAFAK ŞAHİN, YASEMİN KESKİN
2. yazar sunum yapacak.
417 Fitness Merkezlerine Giden Bireylerin Boş Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği ABDULMENAF KORKUTATA, GÜLÇİN GÖZAYDIN, RAMAZAN ÖZAVCİ
3. yazar sunum yapacak.
418 Vibrasyon Antrenmanın Dikey Sıçrama ve Çeviklik Performansı Üzerine Akut Etkisi ZAİT BURAK AKTUĞ, EMRAH ŞENGÜR, ASİYE MELİK KIZİLİN, SERKAN İBİŞ
1. yazar sunum yapacak.
419 Voleybolcuların Servis ve Smaç Hızı Performansına Halat ve Sağlık Topu Egzersizlerinin Etkisi ZAİT BURAK AKTUĞ, İREM ÖZDEMİR, GÜRKAN YILMAZ, SERKAN İBİŞ
3. yazar sunum yapacak.
420 Sigara Kullanma Durumunun Koşu Performansı Toparlanma Süresi ve Oksijen Satürasyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi KÜRŞAT HAZAR, EMRAH ŞENGÜR, SERKAN HAZAR, OKAN DEMİR
2. yazar sunum yapacak.
421 Dikkati Geliştirmeye Dayalı Etkinliklerin Zihinsel Engelli Çocukların Görsel Bellek, Algı ve Dikkat Düzeylerine Etkisi SEVDA KORKUSUZ, ELİF TOP
1. yazar sunum yapacak.
422 Fiziksel Etkinlik Uygulamalarının Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Çocukların İnce ve Kaba Motor Beceri Düzeylerine Etkisi SEVDA KORKUSUZ, ELİF TOP
1. yazar sunum yapacak.
423 Spor Yapan Adölesanların Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi NESLİHAN LÖK, SEFA LÖK, KERİME BADEMLİ
1. yazar sunum yapacak.
424 Antrenörlerin Çalışma Ortamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi SEFA LÖK, NESLİHAN LÖK, KERİME BADEMLİ
1. yazar sunum yapacak.
425 Sigara Kullanan Bireylerde 12 Saatlik Kullanmama Durumunun Aerobik Kapasite ve Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkisi NECDET ERAY PİŞKİN, AHMET OKUYUCU, EMRAH ŞENGÜR, SERKAN HAZAR
1. yazar sunum yapacak.
426 Adolesan Sporcularda Yeme Tutumunun Spor Sezonunun Üç Farklı Döneminde Araştırılması ELİF ÇÜRÜKVELİOĞLU, BİLGEHAN AÇIKGÖZ
1. yazar sunum yapacak.
427 Rekreatif Etkinliklerin Otistik Çocuklara Sahip Ebeveynler Üzerindeki Etkisi NURULLAH EMİR EKİNCİ, İLİMDAR YALÇIN
1. yazar sunum yapacak.
428 Akran Aracılı Fiziksel Aktivite Modelinin Hafif Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Nevrotik Sorunları Üzerindeki Etkileri ERKAN YARIMKAYA, AYGÜL ÇAĞLAYAN TUNÇ
2. yazar sunum yapacak.
429 Yüzme Türkiye Şampiyonasına Katılan Bedensel Engelli Sporcuların Kaygı Düzeylerinin Araştırılması HATİCE KAPLAN, AYDIN ŞENTÜRK
2. yazar sunum yapacak.
430 Voleybolcularda 6 Haftalık Core Antrenmanın Denge, Kuvvet ve Servis Performansı Üzerine Etkisi AYŞEGÜL YAPICI
1. yazar sunum yapacak.
431 Türk ve Polonyalı Adölesan Güreşçilerin Çeviklik ve Dikkat Özelliklerinin Karşılaştırılması DİLEK SEVİMLİ, ALİ KAMİL GÜNGÖR
2. yazar sunum yapacak.
432 Sporcu ve Sedanter Genç Erkek ve Kadınların Metakognitif Farkındalık Becerilerinin Karşılaştırılması DİLEK SEVİMLİ, SERVET ÖZORUÇ
2. yazar sunum yapacak.
434 Kick Boks Sporcularında Kısa Süreli Maç Programlarının Karaciğer Enzimlerinin Üzerine Etkisi SAYAD KOCAHAN, AYKUT DÜNDAR, YÜCEHAN YILMAZ
3. yazar sunum yapacak.
436 Farklı Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bazı Değişkenlere Göre Benlik Saygılarının Karşılaştırılması DENİZ ÖZGE YÜCELOĞLU KESKİN, DENİZ GÜNAY DEREBAŞI, MENDRES KABADAYI, ÖZGÜR BOSTANCI
1. yazar sunum yapacak.
435 Vitamin B12 ve kan hemogram parametrelerinin kick boks sporcularında kısa süreli maç programları ile ilişkisi AYKUT DÜNDAR, SAYAD KOCAHAN, YÜCEHAN YILMAZ
3. yazar sunum yapacak.
437 Üniversite Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi DENİZ ÖZGE YÜCELOĞLU KESKİN, DENİZ GÜNAY DEREBAŞI, ÖZGÜR BOSTANCI, MENDERES KABADAYI
1. yazar sunum yapacak.
438 Adolesan Yüzücülerde Maksimal Kuvvet ve Yüzme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ELİF ÖZ, BURCU ERTAŞ DÖLEK
1. yazar sunum yapacak.
439 Rekreasyonel Sosyal Sağlık Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması MEHMET ALİ ÖZTÜRK
1. yazar sunum yapacak.
440 Serbest Zaman ve Etnik Köken Alanlarında Yapılan Aramalar Üzerine İnceleme BÜŞRA KARTAL, ELİZA MERYEM GÖNÜL, SERAP ATAY, HÜSEYİN YILDIZ, AYTEKİN HAMDİ BAŞKAN
4. yazar sunum yapacak.
441 10-11 Yaşındaki Spor Yapan ve Yapmayan Erkek Çocuklarının Fiziksel Öz Saygınlık Arasındaki İlişki ESRA SOY , HACI AHMET PEKEL
1. yazar sunum yapacak.
442 Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yorgunluk Seviyesine Etkisi MEHMET YILDIZ, MUSTAFA AKIL
1. yazar sunum yapacak.
443 Fiziksel Aktivite Seviyesinin Uyku Kalitesine Etkisi MEHMET YILDIZ, MUSTAFA AKIL
1. yazar sunum yapacak.
444 Zumba Fitness Aktivitelerine Katılan ve Katılmayan Kadınlar Arasındaki Algılanan Stres Seviyesi Farklılıkları DİLEK SEVİMLİ, GÖKAY DAŞDAN
2. yazar sunum yapacak.
445 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite İçeren Oyunlara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (18-22 Yaş) DİDEM GÜLÇİN KEMEÇ, BİJEN FİLİZ, NEVZAT YILDIRIM
3. yazar sunum yapacak.
446 Yüzme Antrenörlerinin Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi HÜSNÜ KOCAMAN, LATİF AYDOS
1. yazar sunum yapacak.
447 Yüzücülerde Solunum Kası Antrenmanının Aerobik Güç ve Solunum Parametrelerine Etkisi YASEMİN BAĞIRAN, ÖNDER DAĞLIOĞLU, ÖZGÜR BOSTANCI
1. yazar sunum yapacak.
448 Malatya-Elazığ İllerinde Çocuk Oyunları ve Oyun Kültürü Üzerine Bir İncelenme MERVE YİĞİT, SÜMEYYE ÇATAL, HÜSEYİN YILDIZ, AYTEKİN HAMDİ BAŞKAN
1. yazar sunum yapacak.
449 Sporcu Öğrencilerin Mental Yetenek Değerlendirmeleri ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi MURAT SARIKABAK
1. yazar sunum yapacak.
450 Sporcuların Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi SEFA LÖK, NESLİHAN LÖK, ALİ SARI, AŞKIN DİNÇER
1. yazar sunum yapacak.
451 Spor Yapan Adölesanların Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeylerinin Belirlenmesi SEFA LÖK, ALİ SARI, NESLİHAN LÖK, İLTERİŞ KAAN GEVİŞEN
1. yazar sunum yapacak.
452 13-15 Yaş Kız Basketbol Oyuncularının Sezon İçindeki Oyunda Kalma Süreleriyle Bazı Motor Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi EBRU ÇETİN, ÖZLEM ORHAN, İMDAT YARIM
1. yazar sunum yapacak.
453 Rekreasyon ve Oyun Kültüründe Yapılan Araştırmalar Üzerine İnceleme MERVE YİĞİT, HÜSEYİN YILDIZ, SÜMEYYE ÇATAL, AYTEKİN HAMDİ BAŞKAN
3. yazar sunum yapacak.
454 Elit Düzeyde Badminton Oyuncularının Sıçrama Performansları ile Sürat ve Çeviklik Motor Becerilerinin İlişkisi ÖZLEM ORHAN, SEZEN ÇİMEN POLAT, İMDAT YARIM
1. yazar sunum yapacak.
455 Dinamik Isınma ile Birlikte Uygulanan PNF Egzersizlerinin Quadriceps ve Hamstring Kuvvetine Etkisi ÖZLEM ORHAN, EBRU ÇETİN
1. yazar sunum yapacak.
456 Lise Öğrencilerinde Etkileşim Kaygısı ve Serbest Zaman MURAT TUĞBERK CURBAY, ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
1. yazar sunum yapacak.
457 Çocuklarda Rekreatif Futbolun Algısal Teknik Kapasiteye Etkisi ABDULLAH GÜLLÜ, ESİN GÜLLÜ, TEĞMEN ŞİMŞEK
3. yazar sunum yapacak.
458 Akut Egzersizin Sutopu Oyuncularında Oksijen Saturasyonuna Etkisi ÖNDER DAĞLIOĞLU, YASEMİN BAĞIRAN
2. yazar sunum yapacak.
459 Üniversiteler Ligi (Unilig) Basketbol Oyuncularının İmgeleme Düzeylerinin İncelenmesi DENİZ ÖZGE YÜCELOĞLU KESKİN, LEVENT BAYRAM
1. yazar sunum yapacak.
460 Kadın Voleybolcularda Denge ve İzokinetik Kuvvetin İncelenmesi ELİF ÖZ, ÇAĞDAŞ ÖZGÜR CENGİZEL
2. yazar sunum yapacak.
461 Yetişkin Sporcuların İmgeleme, İçsel Konuşma ve Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin Zihinsel Dayanıklılık ile İlişkisinin İncelenmesi DİDEM AKMAN, F. HÜLYA AŞÇI
1. yazar sunum yapacak.
462 Genç güreşçilerin üç farklı renkteki rastgele uyarı serileri arasındaki tepki sürelerinin karşılaştırılması DİLEK SEVİMLİ, ALİ KAMİL GÜNGÖR
2. yazar sunum yapacak.
463 Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi MÜCAHİT DURSUN, CİHAN ULUN, BAGLAN YERMAKHANOV
3. yazar sunum yapacak.
464 Tenis Oynayan Üniversite Öğrencilerinde Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi MEHMET DURMAZ, ORHAN AHMET ŞENER, OSMAN İMAMOĞLU
3. yazar sunum yapacak.
465 Değişik Fakülte Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Davranışları ORHAN AHMET ŞENER, MEHMET DURMAZ, OSMAN İMAMOĞLU
3. yazar sunum yapacak.
466 Farklı Spor Dallarında Spor Yapan ve Spor Yapmayan Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değer Yönelimlerinin Karşılaştırılması ZEHRA CERTEL, PINAR GÜCÜÖZ, HATİCE ECE KABACA
2. yazar sunum yapacak.
467 Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değer Yönelimleri ZEHRA CERTEL, MUSTAFA CAN SAYILI, HATİCE YILDIRIM, ORHAN AKSOY
2. yazar sunum yapacak.
468 Sportmenlik Yönelimleri: Kırıkkale Üniversitesi Örneği TEBESSÜM AYYILDIZ DURHAN, ATİLLA ORHAN
2. yazar sunum yapacak.
469 Futbolcularda Tek Oturumluk Supramaksimal Egzersizin Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi FATİH TOBAKÇAL, NİLSEL OKUDAN, MUAZ BELVİRANLI, TUĞBA SEZER
1. yazar sunum yapacak.
480 Üniversite Spor Eğitimli Öğrencilerin Ahlaki Karar Alma Tutumlarının Karşılaştırılması MEHMET ÇEBİ, RECEP NUR UZUN, BADE YAMAK, OSMAN İMAMOĞLU
2. yazar sunum yapacak.
470 Farklı Egzersiz Tiplerinin Yaşlı Sıçanlarda İskelet Kası İrisin ve BDNF Düzeyleri Üzerine Etkisi ABDULAZİZ ÖZTOPRAK, NİLSEL OKUDAN, MUAZ BELVİRANLI, TUĞBA SEZER
1. yazar sunum yapacak.
479 Elit Hentbol Sporcularında Tibial Torsiyon Açılarının Dominant ve Non-Dominant Ekstremitelerde Karşılaştırılması MUHAMMED SALİH KIRIŞKA, AHMET BAYRAK, GALİP BİLEN KÜRKLÜ, IŞIK TUNCER, MUAZ BELVİRANLI, NİLSEL OKUDAN
1. yazar sunum yapacak.
471 Badminton Sporcularının Zihinsel Antrenman Düzeylerinin İncelenmesi CANAN CEBECİ, GÖZDE ALGÜN DOĞU, BAKİ YILMAZ
1. yazar sunum yapacak.
472 Renklerin Kış Turizmi ve Kayak Spor Alanlarında Kullanımı FEYZULLAH KOCA
1. yazar sunum yapacak.
473 Antik Çağlarda Aslan Figürlü Mücadelelerin Yorumlanması FEYZULLAH KOCA, GÜLTEN İMAMOĞLU
1. yazar sunum yapacak.
474 Sporcuların Pozitif Algı Düzeylerinin İncelenmesi VEYSEL TEMEL, KAZIM NAS, DUYGU TUĞBA BAYSAL
3. yazar sunum yapacak.
475 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Stres Düzeylerinin İncelenmesi VEYSEL TEMEL, KAZIM NAS, GİZEM NUR DOĞRU
3. yazar sunum yapacak.
476 Spor Bilimleri Öğrencilerinin Kariyer Kararları İle Akademik Güdülenmeleri Arasındaki İlişki SULTAN UYGUN, ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
1. yazar sunum yapacak.
477 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilik Boyutlarının cinsiyet değişkene göre karşılaştırılması (MArdin ili Örneği) SERDAR GERİ, ÜNSAL TAZEGÜL
1. yazar sunum yapacak.
478 Geleneksel Japon Güreşi SUMO SERDAR GERİ, ÜNSAL TAZEGÜL, ALPER CENK GÜRKAN
3. yazar sunum yapacak.
481 Tenis Oyuncularında Tutkunluk Düzeylerinin Araştırılması MEHMET ÇEBİ, RECEP NUR UZUN, MURAT ELİÖZ, OSMAN İMAMOĞLU
2. yazar sunum yapacak.
483 Elit Sporcularda Anti Gravite Koşu Bandı Egzersizi ve Normal Koşu Bandı Egzersizine Laktat Yanıtlarının Karşılaştırılması ÖMER FİDAN, MUAZ BELVİRANLI, NİLSEL OKUDAN
1. yazar sunum yapacak.
498 Fitness Merkezlerinde Egzersiz Yapan Bireylerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi OSMAN TOLGA TOGO, ARDA ÖZTÜRK
2. yazar sunum yapacak.
484 Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Belirlenmesi VEYSEL TEMEL, KAZIM NAS, AZİZ KARHAN
3. yazar sunum yapacak.
485 Pozitif Düşünme: Bir Spor Perspektifi KAZIM NAS, VEYSEL TEMEL, AYLİN GÜVENÇ
3. yazar sunum yapacak.
486 Üniversite Hizmet Kalitesi, Üniversiteye Duyulan Memnuniyet Tavsiye Etme Niyeti ve Öğrenci Sadakati Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği ERKAN FARUK ŞİRİN , MURAT ERDOĞDU , MUHSİN ÇINAR
3. yazar sunum yapacak.
487 Spinning® Seansının Vücut Kompozisyonuna Akut Etkisi BEYZA GÜRÜN, ÇAĞDAŞ ÖZGÜR CENGİZEL, ELİF ÖZ
1. yazar sunum yapacak.
488 Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Sporcu Bağlılık Düzeyleri SALİH TUTKU YAYLACI
1. yazar sunum yapacak.
489 FIFA 2018 Dünya Kupası Şampiyonu Fransa Takımının Müsabaka Analizlerinin İncelenmesi ALİ RIZA ATICI, İBRAHİM ŞAHİN
1. yazar sunum yapacak.
503 Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz Yeterliliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi SERMET TOKTAŞ
1. yazar sunum yapacak.
502 Bireysel Spor İle Uğraşan Sporcuların Mücadele Sporlarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi HANDE İNAN, ALİ RIZA ATICI, FATİH MURATHAN, MEHMET KARTAL
2. yazar sunum yapacak.
490 Farklı Branşlarda Sportmenlik: Okul Sporları Üzerine Bir Uygulama EDA SEMİKAN ÖĞÜN, ÖMÜR FATİH KARAKULLUKÇU, HÜSEYİN GÜMÜŞ
1. yazar sunum yapacak.
491 Siyasi Parti Programlarının Rekreasyon Kavram ve Alan Analizi SEFA ŞAHAN BİROL, ELİF AYDIN
1. yazar sunum yapacak.
492 Ruh Sağlığı Yasa Teklifine Rekreasyon Hizmetlerinin Dahil Edilmesine Yönelik Bir Çalışma SEFA ŞAHAN BİROL, ELİF AYDIN
1. yazar sunum yapacak.
493 “Bebeklerde Normal Nöromotor Gelişim aşamaları ve uyarılması” NESRİN SHYUKRİ, SVETLANA YANTCHEVA
1. yazar sunum yapacak.
494 Üniversite Takımında Oynayan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılıkları İle Kendilerini Sabote Etme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ELİF AYDIN, SEFA ŞAHAN BİROL
1. yazar sunum yapacak.
495 Farklı Branş Sporcularının Yenilgi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi HANDE İNAN, MEHMET KARTAL, FATİH MURATHAN
2. yazar sunum yapacak.
496 Üniversite Öğrencilerinin Yanal Düşünme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği) MEHMET KARTAL, HANDE İNAN, GAMZE MURATHAN
1. yazar sunum yapacak.
497 Spor Yöneticiliği Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları ELİF BOZYİĞİT, HÜSEYİN TEKİN, NURDAN GÖKBARAZ
2. yazar sunum yapacak.
499 Genç Basketbolcuların Çeviklik, Vücut Kompozisyonu ve Rast Testlerinin Karşılaştırılması MEVLÜT ARPAK, BÜŞRA ERKARAKAŞ, GAMZE ERİKOĞLU ÖRER
2. yazar sunum yapacak.
500 18 Yaş Basketbolcuların Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi AHMET UĞUR GÜVEN, ULVİYE BİLGİN
1. yazar sunum yapacak.
501 Spor Eğitim Modeli ve Alıştırma Yöntemi ile İşlenen Basketbol Dersinin Öğrencilerin Duyuşsal ve Psikomotor Gelişim Düzeylerine Etkisi HÜSEYİN ATAKAN GÜÇOĞLU, SEYFİ SAVAŞ
1. yazar sunum yapacak.
504 Elit Düzeydeki Kadın Güreş Sporcularının Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi YUSUF SOYLU, ERŞAN ARSLAN, BÜLENT KİLİT, DERYA BAYHAN
1. yazar sunum yapacak.
505 11 Yaş Grubu Çocuklarda Beden Kitle İndeksi ve Dinamik Denge Arasındaki İlişki BAHAR ATEŞ, MEHMET ŞERİF AYDOĞDU
2. yazar sunum yapacak.
506 Veteran tenis oyuncularının farklı tenis kortlarındaki müsabakalarından elde edilen fiziksel aktiviteden hoşlanma düzeylerinin incelenmesi BÜLENT KİLİT, ERŞAN ARSLAN, YUSUF SOYLU
1. yazar sunum yapacak.
507 Genç tenis oyuncularının kort içi farklı alıştırmalara verilen fiziksel aktiviteden hoşlanma düzeyleri ve algılanan zorluk seviyelerinin karşılaştırılması ERŞAN ARSLAN, BÜLENT KİLİT, YUSUF SOYLU
2. yazar sunum yapacak.
508 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ERDEM ERDEMLİ, FATİH YAŞARTÜRK
1. yazar sunum yapacak.
509 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kulüp İmajına Etkisi: Atiker Konyaspor Örneği ERKAN FARUK ŞİRİN , MURAT ERDOĞDU , MUHSİN ÇINAR
3. yazar sunum yapacak.
510 Sporcularda Psikolojik Dayanıklılığın Öfke Düzeylerine Etkisi TOLGA ŞAHİN
1. yazar sunum yapacak.
518 15 Yaş Altı Kız Basketbol Oyuncularının Sezon İçindeki Oyunda Kalma Süreleriyle Vücut Yağ Yüzdesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi İMDAT YARIM, EBRU ÇETİN
1. yazar sunum yapacak.
511 Ev Kadınlarına Uygulanan Fiziksel Aktivitelerin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi SERAP ÇOLAK, ZEKİYE BAŞARAN, NAGEHAN MALKOÇ, RIZA ERDAL
2. yazar sunum yapacak.
512 Fitness Merkezlerine Devam Eden Kişilerin Egzersiz Bağımlılığı, Mutluluk Ve Yaşam Doyumlarının Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi MURAT DOĞANAY, ZEKİYE BAŞARAN, SERAP ÇOLAK, RIZA ERDAL
2. yazar sunum yapacak.
513 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Halk Oyunları Dersine Yönelik Tutumları DİDEM GÜLÇİN KEMEÇ, BİJEN FİLİZ, NEVZAT YILDIRIM
3. yazar sunum yapacak.
514 Öğrencilerinin Bakışı Açısı ile Spor Yöneticiliği Bölümü: Bir SWOT Analizi SERKAN KURTİPEK, BERK GÜNGÖR, OĞUZ KAAN ESENTÜRK, LEVENT İLHAN, FATİH YENEL
1. yazar sunum yapacak.
515 Profesyonel Futbolcularda Oyuncu Pozisyonuna Göre Tekrarlı Sprint Yeteneği BAHAR ATEŞ, MEHMET ŞERİF AYDOĞDU
2. yazar sunum yapacak.
516 Badminton Oyuncularının Antrenman Yaşları ve Smaç Vuruş Sıçrama Performansları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi EBRU ÇETİN, SEZEN ÇİMEN POLAT, İMDAT YARIM
1. yazar sunum yapacak.
517 Life Kinetik Antrenmanlarının Motorik Parametreler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi İMDAT YARIM, ÖZLEM ORHAN
1. yazar sunum yapacak.
519 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ALİ GÜREL GÖKSEL, LALE YILDIZ
2. yazar sunum yapacak.
520 Kamu Personelinin Beden Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri AKAN BAYRAKDAR, MELEK KOZAK, ERDAL ZORBA
2. yazar sunum yapacak.
521 Kadınların Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Öz Değerlerinin Değerlendirilmesi ÇİSEM ÖZDAMAR, SÜLEYMAN GÖNÜLATEŞ, ESRA ÇETİN, OZAN SEVER
1. yazar sunum yapacak.
522 Yüzücülerin 50 m ve 100 m Yüzme Dereceleri İle Tekrarlı Sprint Performansları Arasındaki İlişki AYŞEGÜL YAPICI, GÜLİN FINDIKOĞLU ERGİN, ENGİN GÜNEŞ ATABAŞ
1. yazar sunum yapacak.
523 İki Farklı Gruba Yapılan Dairesel Antrenmanların Fizyolojik Cevapları ENGİN GÜNEŞ ATABAŞ, AYŞEGÜL YAPICI
1. yazar sunum yapacak.
524 Kick-Boksçulara Yapılan Kısa Süreli Yoğun Egzersizin Fizyolojik Cevapları ENGİN GÜNEŞ ATABAŞ, TEVFİK AKOL, AYŞEGÜL YAPICI
1. yazar sunum yapacak.
525 Güreşçilerde Ayak Bileği Propriosepsiyonu ve Dinamik Denge Performansları Arasındaki İlişki BERK IŞIKOL, AYŞEGÜL YAPICI, ENGİN GÜNEŞ ATABAŞ
1. yazar sunum yapacak.
526 2019 Türkiye Üniversiteler Arası Şampiyonasına Katılan Güreş ve Kick Boks Sporcularının Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması MERYEM İMER, TEVFİK AKOL, ENGİN GÜNEŞ ATABAŞ, AYŞEGÜL YAPICI
1. yazar sunum yapacak.
527 Güreşçilerde Yapılan Çabuk Kuvvet Antrenmanının Fizyolojik Cevapları MERYEM İMER, BERK IŞIKOL, ENGİN GÜNEŞ ATABAŞ, AYŞEGÜL YAPICI
1. yazar sunum yapacak.
528 2018-2019 Euroleague Normal Sezonunun Bazı Değişkenler Açısından Analizi KAAN SALMAN, ÖZCAN SAYGIN, KEMAL GÖRAL
1. yazar sunum yapacak.
529 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Özellikleri Görüşleri ZEHRA CERTEL, ZİYA BAHADIR, BUSE ÇELİK
1. yazar sunum yapacak.
530 Burdur İlinde Ortaöğretim Kurumlarında Voleybol Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması MEHMET KUMARTAŞLI, KEMAL EMRAH ÇAKIR , BERAT KOÇYİĞİT
1. yazar sunum yapacak.
531 Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklerin Faydaları Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi ÜMİT DOĞAN ÜSTÜN, NESLİŞAH AKTAŞ ÜSTÜN
1. yazar sunum yapacak.
532 Spor Yapan Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Motor Peformanslarının Karşılaştırılması RÜÇHAN İRİ, ZAİT BURAK AKTUĞ
1. yazar sunum yapacak.
534 A2 Ligi Alp Disiplini Kayak Sporcularının, Spora Karşı Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi MEHMET KUMARTAŞLI, FAHRİYE ESRA BAŞYİĞİT, YAVUZ AKINCI
1. yazar sunum yapacak.
535 Farklı Branşlardaki Sporcuların Zihinsel Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması SERKAN İBİŞ, SONGÜL KURT, GÖNÜL YAVUZ, ZAİT BURAK AKTUĞ
2. yazar sunum yapacak.
536 11-12 Yaş Grubu Yüzücülerde Bağıl Yaş Etkisinin İncelenmesi ve Performansa Etkisi ERHAN BULUT, H.AHMET PEKEL
1. yazar sunum yapacak.
537 Farklı Lig Futbolcularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi ÖMER ZAMBAK, MEHMET ONUR SEVER
1. yazar sunum yapacak.
538 Yerel Yönetimlere Ait Park Alanlarını Sportif Amaçla Kullanan Bireylerin Kullanım Profilleri İle Bu Alanları Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi ÜMİT DOĞAN ÜSTÜN, UTKU IŞIK, TOMRİS ÇETİN
1. yazar sunum yapacak.
539 10-12 Yaş Çocuklarda Temel Hareket Eğitimi Egzersizlerinin Motorik Beceriler Üzerine Etkisi NURBANU BULUT, ESİN GÜLLÜ, ABDULLAH GÜLLÜ
1. yazar sunum yapacak.
540 Lomber disk hernili kadın hastalarda fizik tedavi, inaktivite ve yüzme egzersizinin kinezyofobi, yaşam kalitesi ve ağrı skorlarına etkisi DİLEK SEVİMLİ, SERVET ÖZORUÇ
2. yazar sunum yapacak.
541 Sporcularda Arı Ürünleri İle Doğal Performans ve Sağlıklı Yaşam MEHMET RÜŞTÜ KARAMAN
1. yazar sunum yapacak.
542 Üniversite öğrencilerinin esenlik algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. İLKAY ORHAN
1. yazar sunum yapacak.
543 Antik Çağlarda Değişik Ülkelerde Futbol Görselleri ve Kadın Futbolu FARUK YAMANER, GÜLTEN İMAMOĞLU, GAMZE DERYAHANOĞLU, EMRE YAMANER
1. yazar sunum yapacak.
544 Antik Yunanda Kadın Yazıt ve Görsellerine Göre Spor Oyunları GÜLTEN İMAMOĞLU, FARUK YAMANER, EMRE YAMANER, GAMZE DERYAHANOĞLU
1. yazar sunum yapacak.
545 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Alışkanlıkları ve Hareketlilik Düzeylerinin İncelenmesi OSMAN KUSAN, HASAN ERDEM MUMCU, ÖMER ZAMBAK
3. yazar sunum yapacak.
546 BESYO Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ZEKERİYA GÖKTAŞ, ALP KAAN KİLCİ, NAHİT ÖZDAYI
1. yazar sunum yapacak.
547 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki Öğrencilerin Saldırganlık Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ZEKERİYA GÖKTAŞ, NAHİT ÖZDAYI, ALP KAAN KİLCİ
1. yazar sunum yapacak.
548 Spor Faaliyetlerinin Akademik Başarı Üzerinde Etkisinin İncelenmesi MERVE YİĞİT, ELİZA MERYEM GÖNÜL, BÜŞRA KARTAL, AYTEKİN HAMDİ BAŞKAN
1. yazar sunum yapacak.
567 Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Sürekli Kaygı ve Kişisel Kararsızlık Düzeylerinin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği) ENES BELTEKİN
1. yazar sunum yapacak.
549 Amatör Futbol Hakemlerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi NAHİT ÖZDAYI, MERVE TUFAN, RAMAZAN ÖZAVCİ, ALP KAAN KİLCİ
2. yazar sunum yapacak.
550 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ZEKERİYA GÖKTAŞ, NAHİT ÖZDAYI, MEHMET BİLGİ MEDENİ, MERVE TUFAN
4. yazar sunum yapacak.
551 Öğrencilerin Liderlik Yönelimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ZEKERİYA GÖKTAŞ, HAKAN YAYLI, MELİS CEYDA GÜZEL, ALP KAAN KİLCİ
3. yazar sunum yapacak.
552 Beden ve Spor Eğitimi Veren Yüksekokul Öğrencilerinin Öfke Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ALP KAAN KİLCİ, NAHİT ÖZDAYI, MELİS CEYDA GÜZEL
3. yazar sunum yapacak.
553 Serbest Zaman ve Rekreasyonun Mutluluk ile İlişkisi AYBÜKE ECE ULUTAŞ, CEMALETTİN AKTEPE
1. yazar sunum yapacak.
555 Rekreasyon Olgusunun Modern Konut Pazarlama Stratejilerine Etkisi: Ankara İli Örneği CEMALETTİN AKTEPE, ARZU TEPELİ
2. yazar sunum yapacak.
556 Rekreatif Amaçlı Doğa Sporlarının Spor Yapan ve Yapmayan Bireyler Üzerindeki Yaşam Kalitesine Etkisi: Ankara İli Örneği CEMALETTİN AKTEPE, ŞİRİN ZÜBEYDE MERAKİ
2. yazar sunum yapacak.
557 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi MURAT SARIKABAK, MURAT ÇELEBİ, MERT AYRANCI, KAMİL TÜRKEKUL, GÜLLÜZAR ARAS, UMUTCAN YILDIZ
3. yazar sunum yapacak.
558 İşitme Özel Gereksinimli Bireylerin Boş Zaman Aktivitelerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi TUĞÇE VAROL, İSA COŞANAY, MERYEM BAŞDEMİR, CEREN SOLMAZ ÇAKMAK, AYTEKİN HAMDİ BAŞKAN
1. yazar sunum yapacak.
559 Özel İşletme Sahiplerinin Kampus Rekreasyon Hizmetlerine İlişkin Görüşleri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği ELİF AYDIN, SEFA ŞAHAN BİROL
1. yazar sunum yapacak.
560 Üniversite Öğrencilerine Uygulanan 8 Haftalık Core Antrenmanın Dinamik Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi H.TOLGA ESEN, AZİZ GÜÇLÜÖVER
1. yazar sunum yapacak.
561 Gizli Kahraman: Bağırsak Florası ve Egzersiz AYÇA GENÇ, ERDAL ZORBA
1. yazar sunum yapacak.
562 15-18 Yaş Sporcuların Duygusal Zekâlarının Farklı Parametreler Açısından İncelenmesi NAHİT ÖZDAYI, ZEKERİYA GÖKTAŞ, RAMAZAN ÖZAVCI
1. yazar sunum yapacak.
563 Antrenör Sporcu İlişkisinin Sporcuların Öznel İyi Oluş Düzeylerini Yordamadaki Rolü: Taekwondo Örneği MEVLÜT GÖNEN, TOLGA ŞAHİN
1. yazar sunum yapacak.
564 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerinin Bilişsel Esneklik Üzerindeki Rolü BUSE ÇELİK, ZEHRA CERTEL, ZİYA BAHADIR
1. yazar sunum yapacak.
565 Sporculuk Düzeyi ve Sportif Kendine Güven İlişkisi YUNUS EMRE YARAYAN, SERKAN KURTİPEK, OĞUZ KAAN ESENTÜRK, EKREM LEVENT İLHAN
2. yazar sunum yapacak.
566 Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AHMET HAKTAN SİVRİKAYA, ABDULSELAM KARHARMAN, VEYSEL TEMEL, KAZIM NAS
3. yazar sunum yapacak.
568 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi ALİ GÜREL GÖKSEL, LALE YILDIZ
2. yazar sunum yapacak.
569 Spor Eğitimli Üniversite Öğrencilerinin Ahlaktan Uzaklaşma Eğilimleri HASAN TAT, M. YALÇIN TAŞMEKTEPLİGİL, OSMAN İMAMOĞLU
3. yazar sunum yapacak.
570 Spor Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Araştırılması HASAN TAT, OSMAN İMAMOĞLU, M. YALÇİN TAŞMEKTEPLİGİL
2. yazar sunum yapacak.
571 Spora Katılımın ve Seçili Değişkenlerin Zorbalık Eğilimi Üzerine Etkisinin Araştırılması ABDULLAH YAVUZ AKINCI, MEHMET KUMARTAŞLI, EMRAH ATAY
2. yazar sunum yapacak.
572 Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ve Mutluluk ZEYNEP KIRAN, ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
1. yazar sunum yapacak.
573 Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Öfke İfade Tarzları ERCAN ZORBA, HAVVA NUR ZORBA, AKAN BAYRAKDAR, AYLİN DÖŞOĞLU
2. yazar sunum yapacak.
574 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adayları İle Diğer Öğretmen Adaylarının Sosyal Görünüş Kaygısı ve Akademik Öz - Yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması ŞEVKET CAN TEKELİ, NİGAR YAMAN, MERT AYRANCI, BÜLENT KARABAĞ, AHMET AYDEMİR, GÖKHAN YİĞİT
3. yazar sunum yapacak.
575 Cimnastikçi Çocukların Cinsiyetlere Göre Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri AKAN BAYRAKDAR, ENES BELTEKİN, İDRİS KAYANTAŞ, GÖKMEN KILINÇARSLAN
1. yazar sunum yapacak.
576 Gelecekteki Beden Eğitimi Öğretmenleri için Yönetsel Yeterlilik Kazandırma Seviyesinin Gerçek Durumu SAYAT RYSKALIYEV, BAGLAN YERMAKHANOV
1. yazar sunum yapacak.
577 Antik Mezopotamya'nın At ve Savaş Arabaları Görselleri ve Yansımaları FARUK YAMANER, GÜLTEN İMAMOĞLU, ESİN ÇAĞLA KESKİN, EMRE YAMANER
3. yazar sunum yapacak.
578 Etrüsk Kadın Görsellerine Göre Antik Çağ Spor Aktiviteleri GÜLTEN İMAMOĞLU, FARUK YAMANER, EMRE YAMANER, ESİN ÇAĞLA KESKİN
4. yazar sunum yapacak.
579 Su Altında 24 Saatte 300.814 Kilo Ağırlık Kaldırarak Gerçekleştirilen Dünya Rekoru Performansında Planlama, Organizasyon ve Değerlendirme KUBİLAY ÇİMEN, NAMIK EKİN, HALUK SAÇAKLI, MUSTAFA CAN KOÇ, AYDIN PEKEL, TANER ATASOY, YELDA BAŞARAN, UĞUR CABA, İRFAN KARA, YUNUS EMRE BÜYÜKBASMACI
1. yazar sunum yapacak.
580 Spor Federasyonları ve Fair Play İlişkisi EDA SEMİKAN ÖĞÜN, ÖMÜR FATİH KARAKULLUKÇU, BİLAL OKUDAN
1. yazar sunum yapacak.
582 Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi BERKAN BOZDAĞ, OKAN BURÇAK ÇELİK
1. yazar sunum yapacak.
583 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi OKAN BURÇAK ÇELİK, BERKAN BOZDAĞ, UĞUR KOÇ
2. yazar sunum yapacak.
585 Doğa Sporları Dersi Çevre Duyarlılığını Etkiler Mi?: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği YASİN ARSLAN
1. yazar sunum yapacak.
586 Futbolcuların Penaltı Vuruşlarındaki Köşe Tercihleri FARUK ALBAY
1. yazar sunum yapacak.
587 Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi ALİ AĞILÖNÜ, TUNÇ OSMAN MUTLU, ÖZLEM AĞILÖNÜ, ASİL ÇETİNKAYA, GÖKTÜRK KEREM AĞILÖNÜ
5. yazar sunum yapacak.
588 12-14 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Temel Atletizm Çalışmalarının Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. TANER BOZKUŞ
1. yazar sunum yapacak.
589 Su Altında Dünya Rekoru Denemesi Performans Analizi KUBİLAY ÇİMEN, NAMUK EKİN, KORKUT ULUCAN, CENGİZ KARAGÖZOĞLU, LAURY SANDERS, GREG NUCKOLS, ÖZDEMİR ATAR, GÜLSÜM HATİPOĞLU ÖZCAN, SANCAR ÖZCAN, YUNUS EMRE BÜYÜKBASMACI
1. yazar sunum yapacak.
590 Futbolda Sezon İçi Antrenmanlara Ek Olarak Yaptırılan Core Antrenmanların Bazı Fiziksel Parametrelere Etkisi ALİ OSMAN KIVRAK, KADİR GÖKKURT, SEVİLAY KAPLAN
3. yazar sunum yapacak.
591 Kadın Basketbolcuların Narsisizm Düzeylerinin İncelenmesi AHMET ÇELİK , AYŞENUR TEKELİ, İLAYDA DİNÇARSLAN , OSMAN GÖDE , ÇAĞDAŞ MAVİOĞLU
1. yazar sunum yapacak.
592 Kadın Voleybolcuların Bedenlerine İlişkin Algıları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi AYŞENUR TEKELİ , AHMET ÇELİK , İLAYDA DİNÇARSLAN , OSMAN GÖDE , ÇAĞDAŞ MAVİOĞLU
1. yazar sunum yapacak.
593 Muay Thai Sporcularının Yaralanma Sıklığı ve Mekanizmalarının İncelenmesi ÖZGÜR ÖZDEMİR, NEŞE TOKTAŞ, AYŞE ATEŞ
1. yazar sunum yapacak.
594 Sporcularda Performans Stratejileri ile Zihinsel Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi NAZMİ BAYKÖSE, BUSE ÇELİK
2. yazar sunum yapacak.
595 Zihinsel Engelli Erkek ve Kız Çocukların Fiziksel Özellikleri ile Yer Değiştirme ve Obje Kontrol Becerilerinin Karşılaştırılması ERKAN GÜLGÖSTEREN, MEHMET AKİF ZİYAGİL
1. yazar sunum yapacak.
596 Engelli Erkek Çocukların Fiziksel Özellikleri ile Temel Hareket Becerilerine Rölatif Yaşın Etkisi ERKAN GÜLGÖSTEREN, MEHMET AKİF ZİYAGİL
1. yazar sunum yapacak.
597 Yüksek Şiddetli Interval Antrenmanların VO2Max Üzerine Etkileri SİBEL TETİK
1. yazar sunum yapacak.
598 400 mt Engelli Koşu Analizi SİBEL TETİK
1. yazar sunum yapacak.
599 Sporcu-Antrenör İlişkisi, Antrenör İletişim Becerileri ve Sporcuların Başarı Algılarının İlişkisel Olarak İncelenmesi KEREM SÜMER, ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, MÜMİNE SOYTÜRK
1. yazar sunum yapacak.
600 Düzenli Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerin Wellness Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması MELEK KOZAK, AKAN BAYRAKDAR, MERVE KARAMAN, GİZEM CEYLAN
1. yazar sunum yapacak.
601 Akademisyenlerin Kişi Örgüt Uyumu ve İş tatmini Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi MUSTAFA YAŞAR ŞAHİN, ONUR ÖZTÜRK, GAMZE BUKET SEVİNÇ AYKIN
2. yazar sunum yapacak.
602 Tenis ve Yüzme Sporcuların Benlik Saygılarının Karşılaştırılması ECRİN ERSÖZ, AYDIN İLHAN
2. yazar sunum yapacak.
603 Kadın Voleybolcuların Bedenlerine İlişkin Algıları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi İLAYDA DİNÇARSLAN, AHMET ÇELİK, AYŞENUR TEKELİ, OSMAN GÖDE, ÇAĞDAŞ MAVİOĞLU
1. yazar sunum yapacak.
605 Elit Sporcuların Mücadele Sporlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi GİZEM AKARSU, MERVE KARAMAN, AKAN BAYRAKDAR, MÜGE ÇAĞLA EYİLİ, ERDAL ZORBA, METİN YAMAN
1. yazar sunum yapacak.
606 Elit Mücadele Sporcularında Takıntılı Beslenme Davranışlarının (Ortoreksiya) İncelenmesi AKAN BAYRAKDAR, MÜGE ÇAĞLA EYİLİ, GİZEM AKARSU, MERVE KARAMAN, ERDAL ZORBA, METİN YAMAN
3. yazar sunum yapacak.
607 Sporla Aktif Yaşam ve Sağlığımıza Kazandırdıkları ERDAL ZORBA
1. yazar sunum yapacak.
608 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Metakognitif Farkındalık Becerilerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenine Göre Analizi MEHMET AKİF ZİYAGİL, ERKAN GÜLGÖSTEREN
1. yazar sunum yapacak.
609 Spor Bilimleri Alanında Rekreasyon Bölümünün Sağlık ve Fiziksel Uygunluk Bölümüne Dönüştürülmesi MEHMET AKİF ZİYAGİL
1. yazar sunum yapacak.