Tam Metin Kitabı

  • Kongre tam metin kitabı ISBN numaralı olarak yayınlanmıştır. Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

Özet Kitabı

  • Kongre Özet Kitabı yayınlanmıştır. Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

Kongre Programı

Kongre Programı Yayınlanmıştır. Programa buradan ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ!

Program taslak olarak yayınlamıştır. Bildirilerin ve panellerin programa eklenmesi devam etmektedir. Sunum programları katılımcıların kayıt tarihlerine göre oluşturlmaya çalışılmıştır. Sunum programınızın değiştirilme taleplerini info@isfaw.org eposta adresine iletiniz. Kongre programını aksatmayacak olan talepler değerlendirmeye alınacak ve ilgili değişiklikler yapılacaktır.

2. International Conference on Sports For All And Wellness

Our congress will be held between 25-28 April 2019 in Antalya / Alanya The Lumos Deluxe Resort Hotel & Spa.

The presentation language of the congress can be Turkish or English. You can send your full text during your abstract submission or later (up to the deadline).

Abstract Submission

Important Dates

Date of Congress: 25-28 April 2019

Abstract Submission: 25.11.2018 - 14.04.2019

Early Registration Deadline: 16.04.2019

Last Registration Date: 19.04.2019

Approved Abstracts: Will be announced 05.04.2019.

Main Topics

The main topics below are to be held at the Congress:

  • Training and Movement Science
  • Physical Education and Sports Teaching
  • Sport Management and Organization
  • Psychosocial Areas in Sports
  • Physical Education and Sports for Disabled
  • Recreation
  • Sports and Health Sciences

Support